Hỗ trợ tư liệu cho thành viên Thư viện Nhân học

Thư viện Nhân học hiện nhận hỗ trợ tư liệu từ những databases sau
EBRARY: danh mục 1 triệu sách học thuật mới xuất bản ở Bắc Mỹ, cập nhật hàng ngày. Truy cập https://goo.gl/yAZ5oC
AMAZON: sách Kindle của Amazon – gồm 2 triệu sách mới nhất, cập nhật hàng ngày. Một số sách chúng tôi sẽ từ chối hỗ trợ vì lý do bảo vệ quyền lợi của những tác giả cá nhân, sống dựa vào tiền bán sách. Truy cập https://goo.gl/XCCJDA
JSTOR: Cơ sở dữ liệu báo chí và sách nghiên cứu gồm hơn 50 triệu đơn vị tài liệu: https://www.jstor.org
Project Muse: Sách và tạp chí của dự án Muse Project: https://goo.gl/shkl1A (60,000 đầu sách học thuật và hơn chục triệu bài báo)
Wiley InterScience: hơn 40 triệu đầu báo chí học thuật https://goo.gl/3DORC
AnthroSource: Dữ liệu báo chí, tài liệu ngành Nhân học của AAA https://goo.gl/iW3edI
Academic Search Premier (EBSCOhost): Dữ liệu báo chí và sách toàn văn thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau https://goo.gl/gh1dH9
PQDT OPEN: Hơn 200,000 luận án tiến sĩ, thạc sĩ Open Access – https://goo.gl/gM4eut
PROQUEST: Danh mục Toàn văn báo chí của Proquest https://goo.gl/P9uGWh (username: hpuclients, password: 123456)
Nếu tư liệu cần tìm không có ở danh mục trên, chúng tôi sẽ đưa vào danh mục tư liệu scan bổ sung cho Thư viện Nhân học
ĐỂ YÊU CẦU TƯ LIỆU XIN THÀNH VIÊN THƯ VIỆN NHÂN HỌC LÀM THEO CÁC BƯỚC SAU:

  1. Tìm kiếm tư liệu ở các nguồn được liệt kê bên trên
  2. Điền phiếu yêu cầu tài liệu: https://goo.gl/forms/9vGEZ5h80lRpzHEl2
  3. Trong vòng 24-72 tiếng từ khi nhận được yêu cầu. Chúng tôi sẽ gửi lại tư liệu cho bạn đọc
  4. Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì xin anh chị liên hệ với thư viện ở thuvien@nhanhoc.org hoặc inbox Facebook người phụ trách https://www.facebook.com/anhnp86

Hãy trở thành thành viên của Thư viện Nhân học ngay hôm nay để nhận được hỗ trợ tư liệu nghiên cứu, học tập từ chương trình của chúng tôi.