Về việc thắt chặt quản lý tài khoản Thư viện Nhân học

Xin chào thành viên của Thư viện Nhân học
Sau một thời gian hoạt động, dữ liệu đã qua chỉnh lý của Thư viện Nhân học ngừng được tăng lên theo thời gian. Hiện giờ Thư viện đã có hơn 4000 GB đã qua chỉnh lý và hơn 120,000 GB dữ liệu đang chờ chỉnh lý liên quan đến các phương diện của Việt Nam học bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. 
Hàng ngày chúng tôi cập nhật một số lượng lớn tư liệu bằng các thứ tiếng.
Theo đúng tinh thần chia sẻ tri thức không giới hạn, chúng tôi không có bất kỳ giới hạn nào với tài khoản của Thư viện trong việc download và sử dụng dữ liệu.
Có điều hiện nay thực tế xảy ra tình trạng nhiều người sử dụng chung một tài khoản cá nhân do thư viện Nhân học cung cấp dẫn đến thất thoát nguồn thu của Thư viện. Việc thất thoát này khiến hoạt động số hóa tài liệu hiếm gửi về từ nước ngoài bị chậm dần trong thời gian gần đây.
Chúng tôi xin thông báo trong thời gian tới, Thư viện sẽ thắt chặt việc quản lý các Tài khoản Thư viện Nhân học để đảm bảo mỗi tài khoản chỉ có thể được sử dụng cho 1 người dùng duy nhất.
Kính mong mọi người nhanh chóng thiết lập chế độ bảo mật 2 lớp cho tài khoản do Thư viện Nhân học cung cấp. 
Để có thể đặt bảo mật 2 lớp cho tài khoản Thư viện xin mọi người làm theo những hướng dẫn sau:
https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=vi
Sắp tới, chúng tôi cũng chính thức đưa chương trình hỗ trợ tìm kiếm tư liệu ra công khai rộng cho mọi đối tượng người dùng. 
Xin chân thành cảm ơn mọi người và kính mong mọi người thông cảm.