[Giới thiệu sách] The New Way: Protestantism and the Hmong in Vietnam

Tam T.T. Ngo (2016) The New Way: Protestantism and the Hmong in Vietnam, Seatle and London: University of Washingtong  Press.

1

Vào giữa những năm 1980, một chương trình phát thanh với một thông điệp tâm linh hấp dẫn được tiếp nhận bởi những thính giả ở vùng cao miền Bắc Việt Nam. Sự truyền đạt Tin Lành Phúc Âm được thực hiện bằng tiếng Hmong bởi Công ty Phát thanh Viễn Đông đặc biệt dành cho những người di cư sang Lào từ thời chiến tranh. Người Hmong ở Việt Nam đã kể về truyền thống của họ với đức tin trông đợi sự cứu rỗi từ vị vua cứu thế người Hmong, người này sẽ dẫn dắt họ thoát khỏi ách cai trị, và họ đã thích nghi với thông điệp phúc âm.

Ngày nay, New Way (Kei Cai Tshiab) có khoảng 300,000 tín đồ ở Việt Nam. Tác giả đã cho thấy sự phức hợp về chính trị trong tôn giáo và những mối quan hệ dân tộc trong bối cảnh Việt Nam đương đại và làm sáng tỏ sự tương tác tăng động giữa quyền lực toàn cầu và địa phương, xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa và hậu xã hội chủ nghĩa, những mặt đối lập của chiến tranh lạnh và hậu chiến tranh lạnh, chủ nghĩa xuyên quốc gia ở người Hmong và sự bành trướng về Phúc Âm được dẫn dắt bởi Hoa Kỳ. (Lời nhà xuất bản)

Công trình nhấn mạnh vào sự biến đổi trong cộng đồng người Hmong. Tác giả không lấy những ý niệm tôn giáo trong quá trình tái cấu trúc những đặc điểm thế giới quan của người Hmong làm những điểm chính để trình bày. Công trình hướng đến việc đặt tôn giáo bên cạnh hệ thống truyền thông liên quan đến sự khuếch đại (elaboration) của cộng đồng người Hmong liên vùng. Những phân tích trong công trình gắn với  cuộc thảo luận về sự xuất hiện đồng thời những khái niệm khác nhau (về thời gian và lịch sử) mà nhờ đó cho phép chúng ta hiểu về “sự tương đồng” (coevalness) ở cộng đồng người Hmong (kể cả ở Việt Nam và Hoa Kỳ), người Kinh và những lãnh đạo ở Việt Nam, những nhà truyền giáo Thiên Chúa. Sự chối bỏ “sự tương đồng” ở người Hmong là biểu hiện rõ nhất sự phản đối mạnh lại “tình trạng lạc hậu” mà người Hmong buộc bị nhìn nhận bởi những người lãnh đạo chính quyền. Đó là tiến hóa luận trong lý thuyết Marxist đã đặt người Hmong vào trong giai đoạn lạc hậu trước đó trong tiến hóa lịch sử. (Mở đầu , tr.6)

0

Mục lục sách The New Way

Giáo sư Hồ Tài Huệ Tâm (Đại học Havard) nhận xét: “Cuộc đối thoại về Tin Lành Phúc Âm với những thành viên cộng đồng người Hmong tại Việt Nam làm nổi lên trọng tâm những vấn đề: cuộc đối thoại đã đụng chạm đến việc cải đạo và không cải đạo; mối quan hệ giữa mạt thế luận của Tin Lành với niềm tin cứu thế ở người Hmong; sự chuyển đổi của một cộng đồng bên lề trở thành trọng tâm với sự lan tỏa về hình ảnh Hmong thông qua làn sóng phát thành và những cuộc truyền giáo dựa thế Hoa Kỳ. Đây là một nghiên cứu dồi giàu tính chất dân tộc học và điêu luyện về lý thuyết, đóng góp quan trọng mở rộng giới hạn nghiên cứu cho nhiều chủ đề.”

tam-t-t-ngo

Ngô Thị Thanh Tâm là nghiên cứu viên Khoa Đa dạng Tôn giáo tại Viện Max Planck, Nghiên cứu về sự đa dạng dân tộc và tôn giáo ở Gottingen, Đức. Bà quan tâm đến những lĩnh vực nhân học về các vấn đề đối thoại tôn giáo, thế kỉ luận (millenarianism), chiến tranh và ký ức xã hội, mạng lưới tôn giáo xuyên quốc gia, di dân và hiện tượng phân tán văn hóa, tôn giáo và truyền thông đại chúng hiện đại.

Những nhà Nhân học Trẻ trân trọng giới thiệu!