[Ebook] Claude Lévi-Strauss: The Other Face of the Moon

Mặt khác của trăng là tập hợp những bài viết của Claude Lévi-Strauss về văn hóa, văn minh Nhật Bản. Công trình được xuất bản bằng tiếng Pháp  L’Autre Face de la lune vào năm 2011 và được chuyển ngữ sang tiếng Anh The Other Face of the Moon bởi  Jane Marie Todd năm 2013.

16241542-_uy400_ss401_
Lời mở đầu, Junzo Kawada (2011, 2013) đã giới thiệu Lévi-Strauss đã có năm chuyến đi đến Nhật Bản vào giai đoạn 1977 đến 1988. Trong phiên bản tiếng Nhật quyển Nhiệt đới buồn, Strauss đã đề cập: “Không có một một ảnh hưởng nào sớm hơn đóng góp vào việc đào tạo tri tuệ và đạo đức của tôi như nền văn minh Nhật Bản.”

Đối với Lévi-Strauss, Nhật Bản chiếm một vị trí độc đáo trong số các nền văn hóa thế giới. Được hun đúc trong quá khứ xa xưa bởi ảnh hưởng của Trung Quốc, gần đây Nhật Bản đã kết hợp nhiều phong thái từ châu Âu và Hoa Kỳ. Nhưng bản chất của những vay mượn này đã được đồng hóa rất cẩn thận mà văn hóa Nhật Bản không bao giờ mất đi đặc trưng của nó. Như thể nhìn từ phía ẩn của mặt trăng, Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ, tất cả đều có thể đượcc tìm thấy ở Nhật Bản, hình ảnh của các châu lục được chuyển hóa một cách sâu sắc.

C.L.Strauss cũng viết: “Để sống ở hiện tại, người ta không cần phải ganh ghét và đào thải quá khứ; và không có một thành tựu văn hóa nào đáng để mang danh nếu như nơi chốn của nó không mang lấy tình thương và lòng tôn kính cội nguồn”. (The Other face of the Moon, 2013, tr. xi)

capture

Qua hội thảo vào ngày 15/11/2016, tạị Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace Hà Nội, Việt Nam sẽ đón nhận phiên bản Việt Mặt khác của trăng: khảo luận về Nhật Bản trong tháng 12/2016. Sách được dịch giả Nguyễn Duy Bình chuyển ngữ.

Những nhà Nhân học trẻ cung cấp ấn bản Anh (2013) và Pháp (2011) của “Mặt Khác của Trăng”: link1 (E, 2013) và link2 (F, 2011).