[Handouts] Modern Views, Unblocked (Những khung cảnh hiện đại mở rộng)

sshot-4
 

Báo cáo được tác giả trình bày tại hội thảo quốc tế Việt Nam và Đông Nam Á: Hội nhập và Phát triển

sshot-2

Thành viên quan tâm có thể tham khảo handouts trình bày của tác giả từ đường dẫn sau: Erick Harms