[Handouts] LIVELIHOOD CHANGE IN HANOI’S PERI-URBAN AREAS

sshot-6

Báo cáo được tác giả trình bày tại hội thảo quốc tế Việt Nam và Đông Nam Á: Hội nhập và Phát triển

sshot-2

Thành viên quan tâm có thể tham khảo handouts trình bày (tiếng Anh) của tác giả từ đường dẫn sau:  6. Nguyen Van Suu