[Handouts] Bảo hiểm và nguy cơ rủi ro: bức tranh bảo hiểm y tế ở việt nam

sshot-5

Bài trình bày tại hội thảo quốc tế Việt Nam và Đông Nam Á: Hội nhập và Phát triển

sshot-2

Thành viên quan tâm có thể tham khảo handouts trình bày của tác giả từ đường dẫn sau: 2. Amy Dao – wt VNese