[TIN SÁCH] Xã hội học thi pháp – Dòng chảy cuộc đời

1
 

Dòng chảy cuộc đời được kết tinh từ những dữ kiện cuộc đời, nhưng đó cũng là những yếu tố biểu hiện rõ nhất ý thức của con người về chính mình. Ở một mức độ nào đó, nó sẽ cho phép chúng ta khám phá sự tương đồng giữa chủ thể và ý thức, tri thức về chính mình. Dòng chảy cuộc đời được nghiên cứu hiện nay như là một hiện tượng nổi bật trong việc đặt chủ thể trên một tầm mức giá trị ưu tiên. Trào lưu nghiên cứu dòng chảy cuộc đời khẳng định yếu tố chủ thể- tính luôn đóng vai trò nổi bật trong tiến trình tri thức về xã hội.

Liên hệ đặt sách trực tiếp tại fanpage Nhà Xuất Bản ĐHQG TP Hồ Chí Minh hoặc
– Website: http://vnup.edu.vn/
– Trung tâm Sách Đại học – Tầng hầm khu C, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM,10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1
– ĐT: 08.62726390 hoặc 0982 920 509