Kỹ năng viết bài học thuật, tạp chí khoa học" và "Phân tích định tính với phần mềm NVIVO

YVA xin giới thiệu thông tin về khóa học “Kỹ năng viết bài học thuật, tạp chí khoa học” “Phân tích định tính với phần mềm NVIVO” chiêu sinh khóa mới vào tháng 9. Các khóa học diễn ra trong 2 ngày cuối tuần
download
 
+ Kỹ năng viết bài học thuật, tạp chí khoa học: 11/9-12/9/2015
+ Phân tích định tính với phần mềm NVIVO: 13/9-14/9/2015
 
Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và được đào tạo ở nước ngoài
 
Nội dung khóa học:
+ Kỹ năng viết bài học thuật, tạp chí khoa học
A.    Lý thuyết
·        Cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận;
·        Cách hình thành các ý tưởng cho bài viết khoa học
·        Nguồn dữ liệu và một vài gợi ý phân tích (Định tính, Định lượng);
·        Giới thiệu cấu trúc một bài báo khoa học theo qui chuẩn quốc tế (Tóm tắt, Đặt vấn đề, Điểm luận, Phân tích dữ liệu và phát hiện vấn đề khoa học, Thảo luận và Kết luận)
·        Hướng dẫn trích dẫn sử dụng phần mềm trích dẫn tài liệu
B.     Thực hành và trình bày sản phẩm
·      Kết thúc học phần lý thuyết, các học viên có 10 ngày hoàn chỉnh bài viết. Sau đó, các học viên sẽ tham gia thảo luận trực tiếp với thầy cô hướng dẫn để hoàn thiện sản phẩm trong vòng 2 ngày.
·      Mỗi học viên tham gia trình bày kết quả tại phiên tổng kết.
+ Phân tích định tính với phần mềm NVIVO
A.  Giới thiệu các phân tích dữ liệu định tính bằng phần mềm NVivo
· Phân loại dữ liệu định tính và tổng quan về phần mềm NVivo;
· Chức năng, công dụng của phần mềm Nvivo – Những ứng dụng của phần mềm Nvivo trong nghiên cứu định tính.
B.  Các bước phân tích thông tin định tính bằng phần mềm NVivo
·      Các bộ phận của dự án (project) và quá trình tạo lập một dự án;
·      Cách tạo lập và quản lý các văn bản (document)
·      Các dạng nút (node), cách tạo và mã hóa các nút
·      Công dụng của thuộc tính (attribute) và tập hợp (set) trong xử lý văn bản
C.  Truy vấn dữ liệu và phân tích thông tin
Mọi thông tin chi tiết về khóa học vui lòng tham khảo tại http://sociallife.vn/