"Di cư của Phụ nữ Việt Nam sang các nước Đông Á để kết hôn – Hướng tới cái nhìn đa chiều"

codau_v
 

Cuốn tài liệu “Di cư của Phụ nữ Việt Nam sang các nước Đông Á để kết hôn – Hướng tới cái nhìn đa chiều” bao gồm các bài đã được trình bày tại Hội thảo cùng tên do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Trường Đại học Western Ontario (UWO) phối hợp tổ chức vào tháng 7/2011. Cuốn tài liệu được xuất bản song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh, có tất cả 91 trang.
 Cuốn tài liệu bao gồm 3 phần chính: (1) Di cư vì hôn nhân của phụ nữ Việt Nam sang các nước Đông Á được nhìn nhận như thế nào?; (2) Những phát hiện từ nghiên cứu của chúng tôi nói lên điều gì? – Một cuộc sống mới tại nước đến; (3) Những phát hiện từ nghiên cứu của chúng tôi nói lên điều gì? – Tác động của di cư vì hôn nhân đến cộng đồng ở Việt Nam.
 Để biết thêm chi tiết về cuốn sách, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Tư liệu về Giới, Tình dục và Sức khỏe Sinh sản.