Tác động của văn hóa truyền thống đến sự phát triển bền vững xã hội ở vùng đồng bào các DTTS Bắc Trung Bộ

sshot-1Tải về bài viết liên quan từ YVA: 131142835-Tac dong cua van hoa truyen thong den su phat trien ben vung xa hoi o vung dong bao dan toc thieu so Bac Trung Bo_2
nguồn: http://222.255.132.18:8085/Portals/0/Docs/131142835-Tac%20dong%20cua%20van%20hoa%20truyen%20thong%20den%20su%20phat%20trien%20ben%20vung%20xa%20hoi%20o%20vung%20dong%20bao%20dan%20toc%20thieu%20so%20Bac%20Trung%20Bo_2.pdf