Kênh hỗ trợ xây dựng thư mục tài liệu tham khảo Nhân học-Dân tộc học theo yêu cầu

HỖ TRỢ XÂY DỰNG THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHÂN HỌC-DÂN TỘC HỌC THEO YÊU CẦU

images (1)

Từ 1.3.15 YVA tiến hành hỗ trợ (miễn phí) giúp thành viên YVA xây dựng và hoàn thiện thư mục tài liệu tham khảo nhân học, dân tộc học trong mối quan tâm của mình. Tức là, dựa trên mối quan tâm nghiên cứu cá nhân, tôi sẽ cung cấp danh mục tài liệu tham khảo nhân học, dân tộc liên quan đến từ khóa được yêu cầu. Đáp lại yêu cầu hỗ trợ, thư mục tương ứng với định dạng PDF sẽ được tải lên kèm đường dẫn download ở trương mục này.  Thư mục sẽ cung cấp cho bạn thông tin về những tài liệu nhân học/dân tộc học liên quan, hiện lưu trữ tại Thư viện Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXHVN. Cuối mỗi đề mục tài liệu (xem ảnh dưới) có phần KÝ HIỆU KHO,  là mã tra cứu tài liệu tại thư viện  để nếu cần bạn có thể tiếp cận và nghiên cứu tài liệu đó tại thư viện Viện DTH.

Photo 1

Việc tìm kiếm và hỗ trợ xây dựng thư mục dựa trên nguyên tắc TỪ KHÓA (KEY WORD), do đó người yêu cầu phải cung cấp các từ khóa liên quan. Mỗi yêu cầu hỗ trợ chỉ và chỉ với MỘT hoặc HAI TỪ KHÓA để tiện thao tác tìm kiếm.
Tôi gửi kèm đây 1 thư mục ví dụ, liên quan đến từ khóa “TÍN NGƯỠNG”,  tạm gọi là thư mục tài liệu tham khảo về tín ngưỡng (file đính kèm cuối bài, gồm 425 tài liệu, 70tr)

Có một số nguyên tắc sau, thành viên cần lưu ý khi gửi yêu cầu hỗ trợ

Tôi sẽ CẦN thành viên YVA:
+  Đăng nhập YVA với tài khoản của mình
+  Gửi yêu cầu hỗ trợ xây dựng thư mục dựa trên 1 từ khóa liên quan tại trương mục này.  [Vui lòng giới thiệu vắn tắt về mối quan tâm nghiên cứu của bạn để việc tìm kiếm tài liệu được sát hơn].
+Sự phong phú của thư mục tùy thuộc vào hệ thống dữ liệu, có thể yêu cầu tìm kiếm nhờ bộ lọc/công cụ tìm kiếm phát hiện được hàng trăm kết quả nhưng có thể  chỉ là 1 vài tài liệu liên quan hoặc không có tài liệu nào liên quan đến từ khóa bạn yêu cầu. Do đó, bạn cần xác định  TỪ KHÓA CHUYÊN NGÀNH phù hợp để có hiệu quả tìm kiếm tốt nhất.
+  Tải về thư mục liên quan từ trương mục này. Thư mục liên quan sẽ lưu giữ trên YVA để sẵn sàng cho các thành viên khác cùng mối quan tâm nghiên cứu hạ tải khi cần
+ Thường thì yêu cầu hỗ trợ của bạn sẽ được xử lý trả lời sau 3-5 ngày.

Tôi sẽ KHÔNG hỗ trợ những yêu cầu sau:
– Không phải thành viên YVA
– Mượn/photo giúp các tài liệu trong thư mục. Vấn đề này bạn cần liên hệ thư viện Viện Dân tộc học. Chi tiết truy cập trang chủ: http://viendantochoc.vass.gov.vn/Pages/Index.aspx
– Nhiều hơn 2 từ khóa cho 1 yêu cầu

– Xuất thư mục ở các định dạng khác ngoài định dạng PDF. (để tương thích với Endnote, Ref Work….)

– Gửi email hay gửi file thư mục yêu cầu qua kênh cá nhân.
– Yêu cầu trả lời, HỖ TRỢ TỨC THÌ.

Ngoài thư mục, tôi có thể giúp bạn:
+ Kết nối với các chuyên gia [tại Viện DTH, và các địa chỉ khác] về vấn đề bạn quan tâm [trong khả năng cho phép].
+ Quản lý thư mục liên quan với Endnote
+ Trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tôi khẩn khoản mong rằng việc hỗ trợ xây dựng TMTLTK hữu ích này sẽ được các bạn đồng nghiệp, các thành viên YVA ở các trường Đại học, các Viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ CÙNG NHÂN RỘNG để chúng ta có thể nhanh chóng nắm được thông tin và khi cần sẽ tiếp cận các nguồn dữ liệu nhân học/dân tộc học để nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, giảng dậy trong mối quan tâm của mình.

————————–
000000000

————————————————————————

DANH SÁCH THƯ MỤC TLTK HỖ TRỢ THÀNH VIÊN YVA

1.  THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TÍN NGƯỠNG 

2. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ DÂN TỘC JRAI

3. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ DÂN TỘC NÙNG

4. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ DAN TOC H’MONG

5. THƯ MỤC TÀI LIỆU TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ LUẬT TỤC

6. THƯ MỤC TLTK VỀ SINH KẾ

7. THƯ MỤC TLTK VỀ HÔN NHÂN

8. THƯ MỤC TKTL VỀ NGHI LỄ

9. THƯ MỤC TLTK VỀ TANG MA

10. THƯ MỤC TKTL VỀ DI DÂN

11. THƯ MỤC TLTK VỀ DÂN TỘC HOA

12. THƯ MỤC TÀI LIỆU TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TRI THỨC ĐỊA PHƯƠNG VÀ NC PHÁT TRIỂN

13. THƯ MỤC TLTK VỀ DÂN TỘC RAGLAI

14. THƯ MỤC TLTK VỀ DÂN TỘC SÁN DÌU
1
5. THƯ MỤC TLTK VỀ SINH THÁI HỌC TỘC NGƯỜI&NHÂN HỌC SINH THÁI

16. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ DÂN TỘC CHĂM

17. THƯ MỤC TLTK DÂN TỘC LÔ LÔ

18. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO THEN

19. THƯ MỤC TLTK VỀ TRANG PHỤC

20. THƯ MỤC TLTK về MIỀN NÚI