[Sách mới] Văn hóa phi vật thể người Chăm tỉnh Ninh Thuận

YVA xin giới thiệu một công trình mới xuất bản của nhiều tác giả của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm Ninh Thuận – tài liệu không thể thiếu dành cho các nhà khoa học nghiên cứu về văn hóa Chăm ở Việt Nam. Đây là công trình rất giá trị và cập nhật mới nhất về hiện trạng đời sống văn hóa tinh thần của người Chăm ở Ninh Thuận.
a
Giá bán: 180.000 đồng/quyển
Các anh chị quan tâm có thể liên lạc qua email: youngvietanthropologist@gmail.com 
1
3
2

Mục lục

c

e

l

k

h

f