Học bổng Thạc sĩ toàn phần JFUNU của Đại học Liên Hợp Quốc, Nhật Bản 2015

imagesĐại học Liên Hiệp Quốc cấp học bổng cho những sinh viên xuất sắc đến từ các quốc gia đang phát triển để tham gia chương trình Thạc sĩ. Học bổng JFUNU gồm 100% tiền học phí và 150,000 JPY/tháng tiền sinh hoạt phí và kéo dài tới 24 tháng. Trong suốt quá trình xin nhập học, những ứng viên xuất sắc cần sự hỗ trợ về tài chính sẽ được xem xét một cách tự động. Hạn nộp hồ sơ:27/2/2015
Đơn vị cấp học bổng: Đại học Liên Hiệp Quốc, Nhật Bản
Số lượng: số lượng nhỏ (do tính cạnh tranh của học bổng cao)
Giá trị học bổng: 100% tiền học phí và 150,000 JPY/tháng tiền sinh hoạt phí và kéo dài tới 24 tháng
Lưu ý: ứng viên nhận được học bổng sẽ được thông báo qua email (địa chỉ email lấy từ đơn xin cấp học bổng). Các giấy tờ cho thủ tục nhập học sẽ được gửi cùng với thông báo
Các nước nhận học bổng:  Việt Nam và các nước khác
Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng được những yêu cầu sau:
– Quan tâm đến nghiên cứu sự phát triển bền vững
– Cam kết để nghiên cứu và hiểu những vấn đề toàn cầu
– Hoàn thành bằng cử nhân (hoặc tương đương) từ một trường đại học hoặc học viện có liên quan đến sự phát triển bền vững. Những ứng viên tốt nghiệp cử nhân trước tháng 9/2015 cũng có thể nộp đơn xin học bổng
– Điểm trung bình bằng cử nhân tối thiểu 3.5 (tính trên thang 4)
– Thành thạo tiếng anh
– Yêu cầu Tiếng anh: tối thiểu 600 TOEFL(PBT) hoặc 100 TOEFL(IBT) hoặc 7.0 IELTS (academic)
Thời hạn nhận hồ sơ: 27/2/2015
Phương thức nạp đơn: Nộp đơn online tại:
https://pgp.isp.unu.edu/apply/
Xem thêm thông tin: http://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/msc-in-sustainability.html#overview