Economies of Emotion, Familiarity, Fantasy, and Desire: Emotional Labor in Ho Chi Minh City’s Sex Industry

500_thumb

Abstract:

This article examines the contemporary sex industry in Ho Chi Minh City, Vietnam, a country that has undergone rapid economic restructuring over the past 20 years. Drawing on seven months of ethnographic field research between June 2006 and August 2007, I analyze and compare the relationships between sex workers and their clients in three different sectors of HCMC’s sex industry. The low-end sector caters to local Vietnamese men; the mid-tier sector services overseas white men; and the high-end sector provides services to overseas Vietnamese (Viet Kieu) men. I incorporate Arlie Hochschild’s theory of emotional labor to illustrate how women in the low-end sector engage in forms of repressive emotional labor while women in the mid-tier and highend sectors engage in different expressive forms of emotional labor. The patterning of emotional labor in these relationships illuminates the broader structural conditions that shape the range of choices sex workers have in relation to their clients.

Keywords emotional labor, ethnography, prostitution, sex work, Vietnam

Tóm tắt

Bài báo này khảo sát nền công nghệ tình dục ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, một đất nước đã nhanh chóng thực hiện việc tái cấu trúc nền kinh tế trong hơn 20 năm qua. Trên cơ sở khảo sát tại chỗ trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, tôi phân tích và so sánh quan hệ của những người lao động tình dục và các khách hàng của họ trong ba khu vực khác nhau của ngành công nghệ tình dục. Khu vực hạ cấp mua vui cho đàn ông Việt Nam, khu vực trung cấp phục vụ cho người da trắng ngoại quốc và khu cao cấp phục vụ cho người Việt hải ngoại (Việt kiều). Tôi sử dụng lí thuyết của Arlie Hochschild về biểu hiện tình cảm để minh hoạ những người phụ nữ trong khu vực hạ đẳng thường có thái độ thô bạo trong khi những người phụ nữ làm việc trong khu vực trung và cao cấp thường có tình cảm hơn. Khía cạnh tình cảm trong các mối quan hệ này cho thấy những điều kiện tạo thành những sự lựa chọn mà những người lao động trong lĩnh vực tình dục có thể có đối với khách làng chơi của họ.

072613LP029v1Author: KimberlyHoang

 

Tải về bài viết: Kimberly Hoang – TÌNH CẢM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ TÌNH DỤC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH [Dịch giả: Nguyên Trường, bản tiếng Việt © 2010 talawas, cảm ơn Admin Trần Nhất Tuệ đã tìm và chia sẻ cùng YVA bản dịch tiếng Việt này]