[Handouts] NGHIÊN CỨU VỀ TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM (1980-2014): Vấn đề chung và những nghiên cứu về các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao, Hán-Tạng và Mã Lai-Đa Đảo

sshot-1

Nguồn: FB PGS.TS Vương Xuân Tình, Viện trưởng Viện Dân tộc học, VASS

Bạn đọc quan tâm có thể tải về bản handouts này từ YVA: Bao cao de dan Hoi nghi TBDTH 2014