Một làng H'mông xanh ở Thượng Lào (Un Village Hmong vert du Haut Laos)

sshot-1

sshot-2

YVA hân hạnh là tên miền đầu tiên giới thiệu đến bạn chương III: “Một làng H’mông xanh ở Thượng Lào (Un Village Hmong vert du Haut Laos)” của Jacques Lemoine được PGS. Dân tộc học Nguyễn Từ Chi chuyển ngữ.

Nguyên bản tiếng Pháp có thể tham khảo tại đây: Un Village Hmong vert du Haut Laos

Bạn đọc quan tâm có thể tải về tài liệu liên quan từ YVA: MỘT LÀNG HMÔNG XANH Ở THƯỢNG LÀO (Từ Chi Dịch)

Bản quyền tài liệu thuộc về VIỆN DÂN TỘC HỌC, VASS và PGS dân tộc học Nguyễn Từ Chi.