[Tin sách] Một số vấn đề cơ bản của xã hội Tây Nguyên trong phát triển bền vững

Bùi Minh Đạo

Scan-140908-0003 Scan-140908-0008 Scan-140908-0009 Scan-140908-0010

Bạn đọc quan tâm có thể tìm mua cuốn sách này ở hiệu sách NXB KHXH tại số 27 Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  Vui lòng chủ động liên hệ với cửa hàng qua số máy 04 3821 2940.