Mời viết bài cho Hội thảo “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá biển đảo”

 
khao_le_the_linh_Hoang_SaTrong những thập niên qua, văn hoá biển đảo là chủ đề ngày càng được học giả thế giới và Việt Nam quan tâm. Kết quả nghiên cứu từ các ngành khoa học có liên quan đã có đóng góp tích cực vào việc định hướng và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển đảo, khẳng định chủ quyền của các quốc gia liên quan. Với ý nghĩa đó, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá biển đảo”.

 • Thời gian: 5&6/1/2015
 • Địa điểm: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Các chủ đề chính của hội thảo gồm:

 • – Lý thuyết và phương pháp tiếp cận văn hoá biển đảo.
 • – Văn hoá biển đảo nhìn trên phương diện lịch đại và đồng đại.
 • – Nghiên cứu trường hợp về văn hoá biển đảo Việt Nam và thế giới.
 • – Giao lưu văn hoá, sự đa dạng và bản sắc của cộng đồng cư dân biển đảo.
 • – Bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá biển đảo trong xã hội đương đại.
 • – Vai trò văn hoá biển đảo trong sự phát triển bền vững ngành du lịch biển đảo và công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mời các nhà khoa học, các thầy cô tham gia viết bài cho Hội thảo.

 1. Yêu cầu về tóm tắt: 300 từ, hạn nộp trước ngày 15/10/2014.
 2. Yêu cầu về toàn văn: 3.000-5.000, hạn nộp trước ngày 30/11/2014.
 3. Liên hệ: Bài tóm tắt và toàn văn gửi về:
 • PGS.TS Nguyễn Thị Hiền (hiennguyenb@gmail.com; ĐT: 091468554)
 • ThS. Trần Thị Thuỷ (tranthuyvicas@yahoo.com.vn; ĐT: 0904418710)
 • Địa chỉ: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nguồn: http://ussh.vnu.edu.vn/moi-viet-bai-cho-hoi-thao-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-bien-dao/15298