Trương Thị Thu Hằng: Giáo trình Nhân học Du lịch

Tiến sĩ Trương Thị Thu Hằng hiện là giảng viên khoa Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM. Giáo trình Nhân học Du lịch là tập bài giảng gồm những bài giảng lý thuyết và công trình nghiên cứu, thông tin về Du lịch trong nước và ngoài nước được Tiến sĩ Hằng trích, phiên dịch và tổng hợp. Young Anthropologists cung cấp giáo trình cho các bạn sinh viên/thành viên làm quen/quan tâm với môn Nhân học Du lịch. Mọi trích dẫn, tham khảo từ nguồn tài liệu này yêu cầu ghi rõ nguồn Trương Thị Thu Hằng. 2013. Tập bài đọc Nhân học Du lịch. Khoa Nhân học, Đh KHXH&NV Tp. HCM
dulich00
dulich01
dulich02
Thành viên quan tâm có thể tải từ nguồn tài liệu của Young Anthropologists: Giáo trình Nhân học Du lịch