Sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động nâng cấp đô thị tại chỗ

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG NÂNG CẤP ĐÔ THỊ TẠI CHỖ: TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN THÍ ĐIỂM 415 “NÂNG CẤP ĐÔ THỊ-LÀM SẠCH KÊNH TÂN HOÁ – LÒ GỐM”.

 TS Huỳnh thị Ngọc Tuyết (Nhóm xã hội –Dự án 415)

project 6_4 group discuss QuangNam

Community Participation in an urban upgrading & relocation project in Ho Chi Minh City: the case of Tan Hoa-Lo Gom Canal Sanitation & Urban Upgrading Pilot Project Article in Review of Social Sciences, Vol. 5(63) 2003, p. 67-79 and
Newsletter of Social Work, No  2004
2003
2004

Bài tham luận này nhằm mục đích chính là: bằng việc điểm lại tiến trình tham gia của cộng đồng vào một trong hai thành tố chính của dự án là Nâng cấp đô thị (tại chỗ) và nhằm tạo ra bộ mặt mới cho một trong số các khu dân cư lụp xụp của TP- bài viết nhằm gợi mở những điểm cần quan tâm cho các dự án có liên quan. Do đó, bài viết này không dừng lại ở báo cáo thành tích hay kinh nghiệm, mà từ những gì đạt được và chưa đạt được như mong đợi, mong đặt ra các vấn đề để các nhà nghiên cứu, quản lý và thực hiện các dự án phát triển đô thị cùng tìm ra những lời giải cho vị trí, vai trò của sự tham gia của cộng đồng và các điều kiện cần thiết để thật sự có và có vững chắc sự tham gia này. Mặt khác, về nội dung, bài này tập trung vào sự tham gia của người dân vào tiến trình của dự án, trực tiếp nhất ở hoạt động là nâng cấp đô thị tại chỗ, mặc dù dự án có nhiều hoạt động khác nữa và mặc dù khái niệm cộng đồng trong ngành phát triển cộng đồng có phạm vi rộng hơn, không chỉ bao gồm người dân địa phương mà bài này muốn giới hạn phạm vi đề cập.
Xem toàn văn bài viết tại đây: Sự tham gia của cộng đồng trong dự án 415 Tân Hóa-Lò Gốm-H.T.N.Tuyết