[Handout] Giảng dạy phương pháp luận NCKH-Chúng ta sai từ đâu?

8-4-2014 10-53-25 AM
YVA xin gửi đến các anh chị bản handout và bản tóm tắt thảo luận

trong buổi giảng dạy Phương pháp luận “Nghiên cứu khoa học – Chúng ta sai từ đâu?” Nguyễn Phúc Anh, một nghiên cứu sinh của Khoa Nhân học thuộc trường ĐH Tokyo, Nhật Bản. Buổi thuyết trình này đã diễn ra vào chủ nhật ngày 20/07/2014. Các bạn có thể giữ lại làm tài liệu tham khảo hoặc chia sẻ cho người khác khi cần.

 
Xem nội dung chi tiết tại đây:
1. Giang day Phuong phap luan NCKH – Chung ta sai tu dau
2. Tom tat, Giang day PPL NCKH