Quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của các tộc người HMông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Tóm tắt luận án Tiến sỹ

Nguyễn Trường Giang

Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án Tiến sĩ ngành: Dân tộc học; Mã số: 62 22 70 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Sỹ Giáo
Năm bảo vệ: 2011

sshot-3

Bạn đọc quan tâm có thể tải về tóm tắt luận án từ YVA: Quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của các tộc người HMông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai