Hoa trên đá núi – Chân dung các tộc người thiểu số miền Tây Quảng Bình


02

Vào năm 2007, sau thời gian khảo sát trên địa bàn miền Tây Quảng Bình, nhóm tác giả Nguyễn Hữu Thông – Nguyễn Khắc Thái – Nguyễn Phước Bảo Đàn – Lê Anh Tuấn – Trần Đức Sáng đã xuất bản công trình “Hoa trên đá núi – Chân dung các tộc người thiểu số miền Tây Quảng Bình” (Hà Nội: Nxb. Thống kê) với nội dung chính đề cập đến mọi mặt đời sống của các nhóm tộc người Chứt (Sách, Mày, Rục, A Rem, Mã Liềng) và các nhóm của tộc người Bru (Bru – Vân Kiều, Bru – Trì, Bru – Khùa, Bru – Ma Coong). YAV sẽ giới thiệu đến bạn đọc từng chương phần của cuốn sách này. Có thể xem đây là một trong những nguồn tư liệu hoàn chỉnh hiện có, nghiên cứu về nhóm tộc người giữ vai trò là ranh giới cuối cùng của ngữ hệ Việt – Mường ở phương Nam trên dải đất miền Trung.

Bạn đọc quan tâm có thể download từng chương phần của công trình này ở link sau: Chuong 1-Dia ly-sinh thai-nhan van Tay Quang Binh.

01
 
16