An Encyclopedia of Shamanism

By Christina Pratt

Encyclopedia of Shamanism

(2 Volume Set)

Rosen Publishing Group, 2007

Volume 1

1

Volume 2

2

Bạn đọc quan tâm có thể tải về bộ từ điển bách khoa về shamanism này từ kho dữ liệu số của YVA:

Vol 1: Christina Pratt-An Encyclopedia of Shamanism, vol. 1 (2007)

Vol 2: Christina Pratt-An Encyclopedia of Shamanism_ N-Z . Volume Two-Rosen Publishing Group (2007)