"Luận về biếu tặng" của Marcel Mauss

PGS. TS Trần Hữu Quang

Viện KHXH Vùng Nam Bộ

51AgYf5d5OL._SY344_BO1,204,203,200_

Cuốn Luận về biếu tặng của Marcel Mauss là một công trình “khảo cổ học về bản chất của các giao dịch của con người” nhằm đi tìm những chiều kích nhân văn vốn tồn tại trong các mối quan hệ trao đổi giữa các cộng đồng cổ sơ. Khái niệm “sự kiện xã hội tổng thể” cũng như lối tiếp cận lý thuyết từ quan điểm của người bản địa của Mauss đã tạo ra một thứ hệ hình mới mẻ, dẫn đến một bước ngoặt quan trọng trong tư duy khoa học xã hội trong thế kỷ 20, và cho đến tận ngày nay vẫn còn tiếp tục gây ra cả sự hứng thú lẫn sự tranh luận trong nhiều công trình nghiên cứu nhân học và xã hội học.
Marcel Mauss (1872-1950), người được coi là cha đẻ của ngành nhân học Pháp và một trong những nhà sáng lập của ngành nhân học, đã nghiên cứu về hiện tượng trao đổi (échange) trong các xã hội nguyên thủy và xã hội cổ sơ thông qua các hành vi biếu tặng (don) và đáp tặng (contre-don) trong cuốn sách nổi tiếng Luận về biếu tặng (LVBT). Bản gốc tiếng Pháp mang tên là Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés primitives, in lần đầu tiên trong tập san L’Année sociologique (Nouvelle série, Tome I) năm 1923-1924, sau đó được in lại trong cuốn Sociologie et anthropologie cũng của Marcel Mauss (Paris, PUF, 1950, tr. IX-LII).
Xem bản toàn văn tại đây: Luận về biếu tặng của Marcel Mauss