THƯ MỜI CỘNG TÁC – TÌNH NGUYỆN VIÊN YVA

sshot-1

(Thư mời sẵn sàng gửi đến bạn với bản PDF cuối bài)

Sau quá trình hoạt động thử nghiệm và có một số kết quả bước đầu, YVA trong giai đoạn mới, trân trọng mời sự cộng tác, tình nguyện viên đảm nhận các vị trí từ Admin, Mod, tình nguyện viên trên diễn đàn nhân học Việt. Với việc mở rộng nguồn nhân lực chung 1 mục đích, YVA hy vọng sẽ xứng đáng hơn với sự quan tâm của tất cả những ai yêu nhân học.

 
YÊU CẦU DÀNH CHO ỨNG VIÊN

  • Ứng viên phải là sinh viên năm cuối, học viên SĐH chuyên ngành nhân học hay là những nhà nhân học trẻ làm nhân học chuyên nghiệp.
  • Ứng viên có đủ vốn ngoại ngữ để đọc hiểu tài liệu chuyên ngành (ưu tiên tiếng Anh).

HƯỚNG DẪN
Ứng viên đáp ứng 2 yêu cầu trên, xin mời

  • Điền mẫu onlineform cộng tác cùng YVA

https://docs.google.com/forms/d/18cM_Mm0L1fahn037g4eAMzow3EN5mKbG5J3PVohKBbY/viewform

BQT YVA sẽ liên hệ sớm nhất với ứng viên phù hợp để trao đổi các nội dung cụ thể.

YVA CẢM ƠN BẠN ĐÃ QUAN TÂM

sshot-2

TẢI VỀ THƯ MỜI

Bản PDF:  YVA tình nguyện viên         

Mẫu CV học thuật (tham khảo)

1. Ass.Prof.Dr. Nguyen Van Chinh

http://ussh.vnu.edu.vn/profile/nguyen-van-chinh

 2. Prof.Dr. Laurel Kendall
Kendall_CV_2013