Work without name : changing patterns of children's work in a Northern Vietnamese village [PhD thesis]

Đây là luận án PhD tại  Universiteit van Amsterdam, đã được xuất bản thành sách năm 2000 với tựa đề: 

” Work Without Name: Changing Patterns of Children’s Work in a Northern Vietnamese Village”, 

Tác giả: Nguyễn Văn Chính

NXB: Universiteit van Amsterdam, 2000

Độ dài: 261 tr

Thông tin về tác giả, bạn đọc tham khảo tại đây: http://ussh.vnu.edu.vn/profile/nguyen-van-chinh

sshot-11

Tải về luận án này tại đây: Nguyen Van Chinh, Work without name : changing patterns of children’s work in a Northern Vietnamese village [PhD thesis]