SPSS 22 công cụ phân tích định lượng của nhà nhân học

SPSS là một chương trình máy tính xử lý &phân tích thống kê các nghiên cứu định lượng thường thấy trong nhân học & xã hội học và một số ngành KHXH khác. Thế hệ đầu tiên của SPSS được đưa ra từ năm 1968 – SPSS có cả phiên bản cho các hệ điều hành Windows, Mac, và Linux / Unix.

Dịp này, SPSS 22 xuấy hiện với 2 phiên bản dành cho Windows 32bit và 64bit.

Key cài đặt:
9DNCAF2O3QVDV7FBIO696OO6GWLNXZPPRYTPWF2PPX7C8T6Y24LMVV2ET7DOLX5CXAL5YDLL79UPGEFCPDXP5Q8O5E
Passwords xả nén: phamloc120893

Sau khi đã tải về đủ 5 phần dưới, click vào phần 1 để giải nén, sẽ có bộ cài đặt (setup) của chương trình.

+ Bản 64bit:
Part 1: http://www16.zippyshare.com/v/10196248/file.html
Part 2: http://www16.zippyshare.com/v/55269395/file.html
Part 3: http://www16.zippyshare.com/v/5075760/file.html
Part 4: http://www16.zippyshare.com/v/51216783/file.html
Part 5: http://www16.zippyshare.com/v/57284227/file.html
+ Bản 32bit:
Part 1: http://www63.zippyshare.com/v/81283676/file.html
Part 2: http://www63.zippyshare.com/v/96004154/file.html
Part 3: http://www63.zippyshare.com/v/882047/file.html
Part 4: http://www63.zippyshare.com/v/87637008/file.html
Part 5: http://www63.zippyshare.com/v/78661318/file.html