Thực trạng sức khỏe & sử dụng dịch vụ y tế của người nghèo, đồng bào DTTS và phụ nữ tại Thái Nguyên

sshot-19

Tại Việt Nam, trạm Y tế xã phường (TYT) là nơi cung cấp dịch vụ chăm c sức khỏe ban đầu cho người dân.  Mỗi TYT có trách nhiệm điều trị n và cung cấp dịch vụ y tế dự phòng cho dân số trong khoảng trung bình từ 5000 đến 7000 người. TYT cũng là nơi thực hiện các chương trình y tế quốc gia, từ việc tư vấn y tế cho các bệnh thông thường, tư vấn kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc trước và sau sinh, cho tới các dịch vụ chuyển gửi bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng. TYT cũng thực hiện chăm sóc tại nhà khi cần thiết. Với bệnh nhân có bảo hiểm y tế (BHYT), TYT cũng thường là điểm đăng ký khám chữa bệnh đầu tiên và thực hiện chuyển gửi lên các tuyến trên nếu cần thiết. Sự hiện diện của mạng lưới rộng
lớn với hơn 11.000 TYT có mặt tại hầu hết các xã phường trong toàn quốc đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện và đạt được những thành quả tốt của ngành y trong chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn cả nước. Cũng giống như tại các tỉnh khác, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (TNHD) đã liên tục phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại địa phương. Một trong những
thành quả của nỗ lực đó là sự gia tăng số lượng các TYT đạt chuẩn quốc gia về cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đến năm 2009, 57% trong số 180 TYT của tỉnh Thái Nguyên đã đạt chuẩn quốc gia. Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã thúc đẩy việc sử dụng các thông tin có giá trị và đáng tin cậy cho việc lập kế hoạch và hoạch định chính sách. Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28 về việc tăng cường và hiện đại hóa các hoạt động thống kê.  Đến năm 2003, Luật Thống kê đã được Quốc hội ban hành.2 Năm 2005, các chỉ số thống kê quốc gia được phê duyệt;3 hệ thống chỉ số thống kê quốc gia này đã được cập nhật vào năm 2010 4 sau một cải cách sửa đổi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.5 Luật sửa đổi yêu cầu hệ thống chỉ số thống kê quốc gia phải được thực hiện qua 3 tiểu hệ thống: 1) hệ thống chỉ số thống kê quốc gia, 2) hệ thống chỉ số thống kê của các bộ ngành và 3) hệ thống chỉ số thống kê của tỉnh, huyện, xã. Tiểu hệ thống thứ ba “phải là đầu vào quan trọng” đối với hai tiểu hệ thống còn lại. Cách đây không lâu, kế hoạch phát triển chiến lược thống kê từ năm 2011 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 cũng đã được phê duyệt.6 Tất cả các tài liệu này cho thấy vai trò và trách nhiệm của hệ thống số liệu thống kê cấp xã đang ngày càng tăng lên….

sshot-17

Báo cáo này tiếp cận vấn đê từ hướng y tế cộng đồng, tuy nhiên ai quan tâm đến nhân học y tế, đây có thể là tài liệu tham khảo bổ ích. Tải về toàn văn báo cáo này từ nguồn dữ liệu số hóa của YAV: Thai Nguyen Thuc trang suc khoe sm