Người RhaĐê ở Việt Nam – Chương 16 – Nhóm các sắc tộc thiểu số miền Nam cộng hòa

Viện Dân tộc học Việt Nam, VASS

Tài liệu này thuộc bản quyền của Viện Dân tộc học Việt Nam, VASS, do đó, YAV xin trích 19 trang đầu như là sample của tài liệu này giới thiệu đến cùng độc giả yêu nhân học. Để tham khảo toàn văn tài liệu, độc giả cần liên hệ với Viện Dân tộc học VN thông qua trang chủ: www.viendantochoc.org.vn

sshot-3

NHẬP ĐỀ

Trong hàng chục năm bộ lạc Rhađê được coi như là bộ lạc quan trọng nhất và có vị trí chiến lược nhất trong các bộ lạc miền núi của Cộng hòa Việt Nam. Bộ lạc Rhađê là một trong những bộ lạc lớn nhất, có số dân từ 100.000 đến 120.000 người và sinh sống trên một giải đất rộng của Cao nguyên Đắc Lắc.

Ngôn ngữ Rhađê thuộc nguồn gốc Malyao – Polynexia và có quan hệ họ hàng với các ngôn ngữ Jarai và Raglai. Bộ lạc Rhađê là một nhóm mẫu hệ, sống thành những đơn vị làng tạo thành cơ cấu chính trị và của bộ lạc.

Người Rhađê là một dân tộc rất mê tín, họ sống trong sự tác động qua lại thường xuyên với các thần linh bao quanh họ……

Độc giả quan tâm có thể tham khảo 19 trang đầu của tài liệu này từ YAV: Joan L. Sehrick, Người RhaĐê ở Việt Nam – Chương 16 – Nhóm các sắc tộc thiểu số miền Nam cộng hòa -Sample 1-19pp of 78 Pages