Dạy vợ từ thửa bơ vơ mới về: Xu hướng, lối sống, con đường hình thành bạo lực/phi bạo lực của nam giới tại TP Huế & huyện Phú Xuân, VN

TS. Đào Thế Đức, TS. Hoàng Câm, Lê Hà Trung, Lee Kanthoul-2012

sshot-3Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo toàn văn tài liệu này tại kho dữ liệu số của YAV: Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về Qualitative_study_masculinities_GBV_VIET