Các tộc người ở thượng du Bắc bộ [Từ Phong Thổ đến Lạng Sơn – chương 1&2] – 1924

Maurice Abadie

2

ABADIE, MAURICE. Les races du Haut-Tonkin de Phong-Tho à Lang-Son. Préface de M. Paul Pelliot. Paris: Société d’ Éditions, 1924.

First edition, 4to, pp. [8], 194; full-p. map, 44 photographic plates showing 121 illustrations; fine, largely unopened copy in orig. gray wrappers printed in black and red.

YAV hân hạnh là tên miền đầu tiên mang đến bản dịch hai chương đầu cuốn sách này cho các nhà nhân học Việt: Maurice Abadie, 1924, Những người ở Thượng du Bắc bộ từ Phong Thổ đến Lạng Sơn (chap 1&2)