Địa chí Đăc Lăk – Monographia de la provinnes du Daslac [1932]

Mon  Fbur

Người sưu tầm và biên dịch: Trương Phụng Tiến & Trần Văn Biên

Ban NC Lịch sử Đảng

2

Một công trình khảo cứu dân tộc học toàn diện, về vùng đất, con người Đăk Lăk vào thời điểm 1930, lần đầu công bố năm 1932 – Địa chí Đăc Lăk – Monographia de la provinnes du Daslac [1932] của Mon Fbur, một tác phẩm tuy phủ bụi thời gian nhưng vẫn nguyên giá trị học thuật, nay đã trở lại cùng niềm đam mê nhân học/dân tộc học trên YAV.

YAV hân hạnh là tên miền đầu tiên mang đến cho các nhà nhân học Việt trẻ bản dịch tiếng Việt công trình này những ngày đầu xuân con ngựa.

Độc giả quan tâm có thể tham khảo bản dịch công trình nghiên cứu này của Mon  Fbur: Mon Fbur 1932 Địa chí Đăk Lăk