Phàm và Thiêng

PGS. Nguyễn Duy Hinh

Bài viết công bố trên tạp chí NC Tôn giáo số 3-2005

Source: http://www.vjol.info/index.php/rsr/issue/archive

Nhà tôn giáo học người Pháp Émile Durkheim là người đầu tiên đưa ra cặp phạm trù Profane / Sacré mà người Trung Quốc dịch thành “Thần thánh đích” / “Thế tục đích” (“Cái Thần Thánh” / “Cái Thế Tục”). Khái niệm Phàm / Thiêng của tôi có đôi điều không hoàn toàn ăn khớp với hai khái niệm của E.Durkheim mặc dầu dựa trên phát kiến đó của ông.

Trong tác phẩm nổi tiếng định ra trường phái Durkheim – Các hình thức sơ đẳng của đời sống tôn giáo – Hệ thống tôtem ở Châu Úc (Les formes élémentaires de la vie religieuse – Le système totémique en Australie) xuất bản năm 1912 và sau đó nhiều lần tái bản, ông đã điểm những lí luận tôn giáo học trước ông và đưa ra định nghĩa tôn giáo đến nay vẫn được nhiều người sử dụng như một định nghĩa kinh điển. Trong bài viết này, tôi không đề cập đến định nghĩa đó, điều mà tôi đã từng phát biểu ý kiến không đồng tình cũng như không bàn về tôtem giáo(1). Tôi chỉ muốn bàn về: Profane / Sacré.

Bạn có thể tham khảo toàn văn bài viết tại đây: Nguyen Duy Hinh, 2005 Pham va Thieng