Giao đất giao rừng: Chính sách và kết quả thực tiễn

TS. Nguyễn Quang Tân & TS. Thomas Sikor

Bài viết công bố trên tạp chí Dân tộc học số 2 năm 2010, tr.50-60 trên mục Trao đổi ý kiến

LỜI TÒA SOẠN

Quản lý cộng đồng vốn là truyền thống của nhiều tộc người trên thế giới. Đến nay hình thức quản lý này vẫn còn những giá trị thực tiến không chỉ ở các nước kém phát triển mà ngay tại một số nước phát triển. Với Việt Nam, quản lý cộng đồng cũng được thực hiện ở nhiều lĩnh vực, nhất là trong bảo vệ và phát triển rừng. Theo nghĩa rộng, quản lý cộng đồng về tài nguyên rừng được hiểu là tất cả các hoạt động cộng đồng liên quan đến quản lý rừng bởi thành viên cộng đồng theo hình thức hộ gia đình, nhóm hộ hay cộng đồng dân cư thôn.

Để quản lý cộng đồng phát huy hiệu quả trong bối cảnh mới, từ số 4 năm 2011, TC DTH mở diễn đàn thảo luận “Quản lý cộng đồng về tài nguyên rừng ở Việt Nam”. Nhân đây xin chân thành cảm ơn trường ĐH Đông Angila của Vương quốc Anh (TS Thomas Sikor) và RECOFTC – Trung tâm vì con người và rừng (TS Nguyễn Quang Tân-Điều phối chương trình quốc gia RECOFTC Việt Nam) đã chia sẻ ý tưởng và tài trợ cho diễn đàn này….

Hin YAV đang có bn đc th (sample/demo) mt s trang ca tài liu, bn nào quan tâm, vui lòng liên lc trc tiếp vi tác gi gi bài này ti YAV