Một số vấn đề về đạo Tin lành trong cộng đồng người H'mông di cư tự do ở Tây Nguyên hiện nay

PGS.TS Nguyễn Văn Minh

Phó Viện trưởng – Viện Dân tộc học – VASS

Bài viết công bố trên tạp chí Dân tộc học số 5-2010, tr.38-47

Nhiều chuyên gia nghiên cứu về người Hmông đánh giá, đây là một trong số ít tộc người có quá trình lịch sử đầy biến động. Người Hmông đã từng có nền văn hóa phát triển khá rực rỡ gắn với nền văn minh lúa nước, có chữ viết và nhà nước riêng, nhưng do quá trình bành trướng của người Hán từ vùng Trung Nguyên xuống phía nam khiến dân tộc này bị mất tổ quốc, phải rời bỏ quê hương xứ sở, di cư dần về phía nam để tránh các cuộc tàn sát đẫm máu của người Hán. Hiện nay, dân tộc Hmông có mặt tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở nước ta, theo số liệu của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố ngày 21 tháng 7 năm 2010, đến ngày 1 tháng 4 năm 2009 có 1.068.189 người Hmông.
Di cư là một hiện tượng xã hội mang tính quy luật và khá phổ biến, nhất là trong xã hội hiện đại và với dân tộc có lịch sử thiên di lâu đời như người Hmông. Nhưng di cư tự do của người Hmông từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên từ 1986 đến nay lại đặt ra nhiều vấn đề cần phải xem xét, vì ẩn sau các nguyên nhân kinh tế còn có những lý do về chính trị, tôn giáo và an ninh quốc phòng rất nhạy cảm, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Tuy vậy, vấn đề này còn ít được nghiên cứu, nhất là dưới góc độ tôn giáo. Do vậy, bài viết này nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất về thực trạng đạo Tin Lành của người Hmông di cư tự do vào Tây Nguyên, qua đó rút ra một số kết luận khoa học và đề xuất một vài kiến nghị, giải pháp dưới góc độ dân tộc học, nhằm góp phần giải quyết thực trạng và những tác động tiêu cực liên quan đến bộ phận người Hmông theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên hiện nay.

Bn đc quan tâm có th tìm đc toàn văn bài viết này ti TC Dân tc hc s 5-2010, tr.38-47