Dự án Sci-bot là một dự án hoàn toàn phi lợi nhuận.

Nguồn tài chính của Dự án đến từ:

  1. nguồn tiền đóng góp của các thành viên,
  2. tiền tài trợ của các cá nhân – tổ chức,
  3. tiền thu được từ việc tham gia các dự án nghiên cứu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được tái đầu tư hoàn toàn cho phát triển Thư viện.

Thư viện của chúng tôi chủ trương: tập hợp toàn bộ những tư liệu nghiên cứu hoặc phục vụ nghiên cứu về Việt Nam ở nước ngoài bằng các thứ tiếng Anh – Trung – Việt – Nhật – Hàn – Pháp về một nơi để tiện cho những nhà nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước có thể sử dụng dễ dàng.

Nhận thức được rằng, tự thân việc sưu tầm, lưu trữ tập trung, xử lý, và công bố tư liệu tuy hữu ích, nhưng không đủ để thúc đẩy và tạo ra những thay đổi thiết thực trong hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và trong bản thân đời sống xã hội. Những người sáng lập Sci-bot chủ trương phát triển Sci-bot thành cầu nối tri thức, giới thiệu những nghiên cứu mới nhất về Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới bằng tiếng Việt. Đồng thời giới thiệu nghiên cứu mới xuất bản ở Việt Nam bằng tiếng Việt ra nước ngoài bằng tiếng Anh.

Tìm kiếm, biên tập, chỉnh lí tài liệu

Sci-bot làm nhiệm vụ sưu tập và chỉnh lý dữ liệu về Việt Nam trên toàn thế giới. Để đóng góp, gửi tặng tài liệu cho Sci-bot xin gửi đến địa chỉ email: iam@sci-bot.org (đây là tài khoản Google không giới hạn dung lượng của Sci-bot.

Nghiên cứu

Nghiên cứu và tư vấn chính sách là một trong những chức năng cơ bản của Sci-bot.

Gắn kết, phát triển

Sci-bot có một cộng đồng mạnh, bao gồm 3000 nhà nghiên cứu thuộc nhiều lãnh vực có liên quan đến Việt Nam.

Hướng dẫn sử dụng Sci-bot